Sport

Pošlete dítě na tábor

Pošlete dítě na tábor


I dítě si čas od času potřebuje odpočinout. Od všelijakých povinností, a také od rodičů. I rodiče si potřebují odpočinout. Od všelijakých povinností, péči o své děti nevyjímaje. Jenže jak to udělat, pokud mají tito všichni zrovna na krku období zvané prázdniny? Jak to zaonačit, aby si nemuseli být neustále na očích?
teepee v noci


Dítě je v takovém případě možno svěřit prarodičům. Konec konců  i ti mají zásluhu na tom, že jsou tyto děti na světě, tak proč by se nemohli občas trochu postarat, že? Zejména pokud chtějí a lze jim důvěřovat.


Jenže ne každý dosud prarodiče má a ne každý dědeček s babičkou jsou dosažitelní. A pokud tito vypadnou ze hry, zbývá vlastně jediná možnost. Tedy jediná legální možnost. Děti lze zkrátka poslat i někam na tábor.
zapálený táborák


Jsou rodiče, kteří posílají své děti na takový tábor často a rádi. Protože https://www.capacz.cz/kdyz-babicka-nemuze/ a dítě se nevzpouzí, proč této možnosti nevyužít, že?


Největší oblibě se těší klasické a příměstské tábory. Přičemž každé z nich z poněkud odlišných důvodů.
světlo ve stanech


Přednostmi klasického letního tábora jsou:


a)      Kompletní zaopatření dětí po čtyřiadvacet hodin denně


b)      Možnost prožít souvisle větší množství zážitků


c)      Získání cenných dovedností a zkušeností


d)      Navázání nových přátelství


e)      Učení se samostatnosti


f)       Odtržení se od moderních technologií.


Výhodami táborů příměstských jsou pak:


a)      Nižší cena vyplývající z toho, že zde děti tráví pouze část dne a nenocují tu


b)      Absence času na stesk po domově


c)      Odloučení od rodičů pouze část dne, již tito mohou v klidu strávit třeba v práci


d)      Zajímavé programy


Mezi nevýhody klasických táborů, jež pochopitelně nemůžeme nezmínit, protože také existují, patří:


a)      Tu větší a tu menší stesk po rodičích


b)      Absence rodičovského dozoru nad dětmi a jejich počínáním si


A mezi nevýhody táborů příměstských patří:


a)      Každodenní nutnost vyzvednutí dětí rodiči


b)      Smíření se s tím, že jsou tyto tábory nejednou pouhým „odkladištěm dětí“


Ovšem ať už má ten který tábor i své nedostatky, mělo by mít každé dítě možnost si to aspoň někdy v životě zkusit. Co to takový tábor je. Protože i kdyby se ne všechno vyvedlo, dobré vzpomínky v paměti zůstanou a to špatné může být zapomenuto.


Nebo si snad myslíte, že si dnes ještě někdo vzpomene na jednu dávnou epizodu, kdy bylo na našem táboře přímo neskutečně sebevědomé dítko – které se při noční bojové hře strachy málem pokakalo?


 


Pošlete dítě na tábor
4.8 (96%)5